Projekteksamen


Formålet med denne underside er at samle al information om den gruppebaserede projekteksamen og genindførelse af denne for herved at sikre, at alle studerende og vejledere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtager en ensartet introduktion til denne eksamensform.
 

Referencedokumenter

Kompetenceudviklende aktiviteter:

I forbindelse med genindførelse af den gruppebaserede projekteksamen vil der blive arrangeret en række kompetenceudviklende aktiviteter for vejledere. Disse aktiviteter har til formål at sikre, at Fakultets retningslinjer for genindførelse af projekteksamen i grupper er spredt bredt ud i miljøerne og at alle vejledere er godt forberedt til denne eksamensform.

 

Erfaringer fra tidligere:

I forbindelse med ministeriernes afskaffelse af gruppeeksamen i 2006 etablerede man på AAU en arbejdsgruppe, som havde til opgave at gennemføre komparative analyser af en række udvalgte parametre i forbindelse med forskellige typer af projekteksaminer. Det primære formål var at belyse fordele og ulemper ved den individuelle eksamensform versus den gruppebaserede eksamensform med individuel bedømmelse. Resultatet af dette arbejde fremgår af nedenstående rapporter, samt udtalelser fra studerende, eksaminatorer og censorer

Gamle udtalelser og rapporter: