forskning

Teknologi og sundhed i samspil

Forskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kombinerer de traditionelle sundhedsvidenskabelige fagområder med forskning inden for ingeniørvidenskab og fremadrettet humanistisk videnskab og samfundsvidenskab.

Forskningen retter sig mod alle aspekter af forbedring af sundheden. Resultaterne kan anvendes forebyggende, i sundhedsvæsnet og i den relaterede industri. På grund af forskningens sammensætning spænder den fra grundvidenskabelige problemstillinger til den synlige anvendelse i samfundet.

Den sundhedsteknologiske forskning på fakultetet har lagt grunden til en spirende medicoteknisks erhvervsklynge i Nordjylland med adskillige spin-off virksomheder.

PH.D.-UDDANNELSEN PÅ SUND

  Ph.d.-brochuren introducerer til en forskerkarriere på SUND. 

  
  Læs brochuren her