Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Små operationer giver flest kroniske smerter

Små operationer giver flest kroniske smerter

Det er typisk de indgreb, som lægerne betragter som ukomplicerede, der fører til kroniske smerter. Det viser resultatet af en stor registerundersøgelse i hele EU, der blev præsenteret på den skandinaviske smertekonference i Aalborg

En stor fælles-europæisk registerundersøgelse blandt 200 hospitaler om smerter efter operationer (PAIN OUT projektet støttet af EU) har vist, at det mod forventning ikke er efter de store, komplicerede indgreb, patienterne typisk får kroniske smerter – men derimod efter de små, mere rutineprægede indgreb. Resultatet af undersøgelsen blev præsenteret under det årlige møde i SASP, Skandinavisk Forening for Smerteforskning, der i år fandt sted på Aalborg Universitet. Over 170 læger og smerteforskere fra hele Norden og oplægsholdere fra det meste af verden var samlet i Create-bygningen i Aalborg, og for mange af deltagerne var resultatet af den fælleseuropæiske undersøgelse lidt af en overraskelse.

- Det giver jo anledning til at spekulere over, hvorfor det er sådan. Noget tyder på, at man generelt er mere fokuseret på at give patienten tilstrækkelig smertelindrende behandling under og efter de store operationer. Og det giver jo stof til eftertanke, påpeger professor Ole Kæseler Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, der har været med til at arrangere konferencen.

Stress giver flere smerter

Smertekonferencen bliver holdt på skift i de forskellige medlemslande, og i år har man valgt at fokusere primært på smerter efter operationer.

- Ved visse typer operationer oplever op til 50 procent af patienterne at have smerter tre til seks måneder efter indgrebet, men problemet er, at forskerne ikke ved, hvorfor nogen får smerter, mens andre ikke får det. Men vi ved, at eksempelvis stress, depression og angst har indflydelse på risikoen for at smerterne bliver langvarige. Patienter, der er sikre på, at ”det her kommer til at gøre ondt”, får også flere smerter end de, der ser mere positivt på indgrebet, forklarer Ole Kæseler Andersen. Han fortsætter:

- Noget af det, der har været drøftet på smertekonferencen, er, om vi kan måle patienternes smertefølsomhed før og efter operationen for at kunne smertedække dem bedre – og dermed forhåbentlig forebygge, at patienterne får kroniske smerter. Men det er stadig ikke lykkedes at finde en brugbar metode til at forudsige, hvem der er i højrisiko-gruppen.

Omkring hver femte dansker lider af kroniske smerter, og Ole Kæseler Andersen er overbevist om, at en vej til at nedbringe antallet af kroniske smertepatienter – ud over smertebehandling under operationerne – er at fokusere mere på patienternes mentale tilstand, humør og indstilling til operationer.

 

Kontakt:

  • Professor Ole Kæseler Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, mail oka@hst.aau.dk, mobil 26 71 30 38
  • Pressekontakt Lone Bechmann, AAU, mail lbec@adm.aau.dk, telefon 99 40 20 11