AAU logo

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Tine Curtis

Mag. Art i Kulturstudier og ph.d. i Sundhedsvidenskab

Tine Curtis er ansat som forskningschef i Aalborg Kommune, hvor hendes opgave er at initiere forskning, der skaber relevant og anvendelig viden til brug for den kommunale opgaveløsning på forebyggelses- og sundhedsområdet samt formidle ny viden til kommunal praksis.

Tine Curtis er leder af Center for Forebyggelse i praksis i KL, der understøtter vidensbasering af den kommunale forebyggelsesindsats.

Tine Curtis har været tidligere forsker og forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, herunder leder af Center for Interventionsforskning og leder af KRAM-undersøgelsen.

Hun har stået bag undervisning og vejledning af ph.d. og specialestuderende ved Aalborg, Syddansk og Københavns universiteter.

Tine står bag en lang række videnskabelige publikationer og rapporter om forebyggelse og de kommunale sundhedsopgaver og har holdt et meget stort antal foredrag ved konferencer og i kommuner.

Kontaktperson på AAU: Henrik Bøggild