AAU logo

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS


Hvad er god videnskabelig praksis?

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet definerer god videnskabelige praksis som overholdelse af Den danske kodeks for integritet i forskning og henviser yderligere til AAU’s Praksisudvalg.
 

Brud på god videnskabelig praksis

Videnskabelig uredelighed defineres i forskningsrådsloven som: "Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater". UVVU-bekendtgørelsen opregner en række eksempler på, hvad dette bl.a. omfatter - og at begrebet ikke omfatter spørgsmål om videnskabelige arbejders kvalitet eller holdbarhed.

 

Procedurer for god videnskabelig praksis

Kontakt

Har du spørgsmål til god videnskabelig praksis eller til udvalget, er du velkommen til at kontakte:

Dekansekretariatet