Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Aalborgs medicinstuderende er allerede i ’Corona-tjeneste’

Aalborgs medicinstuderende er allerede i ’Corona-tjeneste’

259 medicinstuderende fra Aalborg Universitet har fulgt ’Aalborg-modellen’ og opgraderes på rekordtid til at indgå i kriseberedskabet.

I Aalborg blev der handlet lynhurtigt, da myndighederne meldte ud, at der ville blive behov for at mobilisere alle ressourcer for at klare situationen med Coronavirus/Covid-19. I løbet af få døgn fik de lægestuderende på Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med universitetet og Aalborg Universitetshospital lagt en klar plan for, hvordan de kan indgå i sundhedsberedskabet.

71 medicinstuderende allerede i tjeneste – 188 flere på vej

- Aalborg Universitets særlige læringsmodel gør, at vores kandidatstuderende på medicinuddannelsen tilbringer hver eneste dag på hospitalet eller i almen praksis. Med en relativt lille ekstra indsats vil de kunne bidrage ganske væsentligt til at hjælpe i denne situation, fortæller dekan Lars Hvilsted Rasmussen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU og uddyber, at det er det tætte samspil mellem studerende og samfundets virkelige problemer, de kalder ’Aalborg-modellen’.

Grundig opkvalificering

Undervisningen, der begyndte mandag den 16. marts, foregår i et tæt samarbejde mellem AAU, Aalborg Universitetshospital, UCN og Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), fortæller overlæge Sten Rasmussen, der er viceinstitutleder for undervisning på Klinisk Institut, AAU:

- Vi opkvalificerer de medicinstuderende, så de er helt klar til at tage sig af det patientnære. De medicinstuderende, der er meget langt i deres lægeuddannelse, er kvalificerede til at tage lægevikariater, mens andre uddannes til at håndtere respiratorer eller indtræde som sygeplejevikarer.

Beredvillige medicinstuderende

- Det har altid været min opfattelse, at jeg har nogle meget omstillingsparate medstuderende – det er jo noget af det PBL (AAU’s læringsmodel) skal ruste os til. Her de sidste 10 dage har de virkelig vist sig klar til at hjælpe, når sundhedsvæsenet har brug for det. Det er enormt opløftende at mærke, hvor meget vi kan udrette, når vi gør det sammen, fortæller Phillip Sperling, der er kandidatstuderende på medicinuddannelsen på Aalborg Universitet og fortsætter:

- Jeg tror, det har været vigtigt for os, at vi har haft så godt et samarbejde alle parter imellem, både universitetet, hospitalet og selvfølgelig os studerende. Når de studerende ved, at de er repræsenteret i de vigtige beslutninger, føler de også, at de er en del af det samlede beredskab.

Eksempel til efterlevelse

Der er enighed blandt landets fire sundhedsvidenskabelige dekaner om, at mobilisering af de fire universiteters medicinstuderende i kriseberedskabet er det helt rigtige at gøre i denne alvorlige situation.  De fire danske sundhedsdekaner har et tæt og koordineret samarbejde og opfordrer alle regioner til at indtænke de medicinstuderende i det akutte kriseberedskab, hvor de vil have en afgørende effekt.

Yderligere informationer:

  • Pressekontakt (og kontakt til professor og dekan Lars Hvilsted Rasmussen): Strategisk rådgiver Lone Bechmann, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, Mobil: 22 19 12 53, mail: lbec@adm.aau.dk
  • Viceinstitutleder for undervisning, overlæge, Sten Rasmussen, Klinisk Institut, AAU, Mobil: 25 52 04 62, mail: s_rasmussen@dcm.aau.dk
  • Medicinstuderende på AAU, Phillip Sperling, Mobil: 21 14 14 11, mail: psperl16@student.aau.dk