Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

AAU og Nordjylland i nyt samarbejde med en af verdens førende medico-tekniske virksomheder

AAU og Nordjylland i nyt samarbejde med en af verdens førende medico-tekniske virksomheder

En offentlig-privat partnerskabsaftale mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Region Nordjylland og Roche giver nye unikke muligheder for studerende og forskere inden for life science-området

Identifikation af udækkede sundhedsbehov og samskabelse af nye innovative sundhedsløsninger er blandt ambitionerne i en ny partnerskabsaftale mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Region Nordjylland og det multinationale sundhedsfirma Roche, der opererer globalt inden for lægemidler og diagnostik. Med aftalen ønsker partnerne at etablere et tæt og systematisk samarbejde mellem klinikere, forskere og life science-industrien.

Aftalen, der blandt andet inkluderer fælles uddannelsesaktiviteter, virksomhedsbesøg og fælles projekter inden for sundhedsinnovation, skal bibringe ny viden for verden til gavn for patienterne og skabe vækst og udvikling i Region Nordjylland. Fremskridt, som også understøttes geografisk, idet Roche etablerer en hub i Nordjyllands Videnpark (NOVI).

- Her på Aalborg Universitet er vi begejstrede for det nye ’naboskab’. Det ligger i vores dna at samarbejde på tværs. Både på tværs af fagligheder som læger, ingeniører og humanister, men også på tværs af alle de aktører, der tilsammen kan sikre, at ny viden kommer patienterne og sundhedsvæsenet til gavn, udtaler rektor ved AAU, Per Michael Johansen.

Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Lars Hvilsted Rasmussen, deler denne begejstring:

- På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er digital health i højsædet, og et tæt samarbejde med en af verdens førende virksomheder inden for den medico-tekniske industri er helt essentielt for os.

 

Læs mere om partnerskabsaftalen her

 

Kontakt:

  • Lone Bechmann, strategisk rådgiver, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU