Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Konstitueret prodekan for uddannelse på SUND

Konstitueret prodekan for uddannelse på SUND

Lektor Trine Fink påtager sig opgaven som prodekan for uddannelse på SUND, forventeligt frem til sommeren 2021

I forbindelse med Jeppe Emmersens konstituering som prorektor for uddannelse på AAU tiltræder lektor Trine Fink som konstitueret prodekan for uddannelse på SUND i samme periode, forventeligt indtil sommeren 2021.

Trine Fink har været ansat på AAU siden 2002; først som videnskabelig assistent, dernæst adjunkt i 2004 og herefter lektor siden 2006. Hendes erfaring med uddannelsesområdet er stor, og hun har solid indsigt i SUND’s uddannelser. Hun har været medlem af S-studienævnet under HST og dernæst studienævnet for medicin, hvor hun senere blev studienævnsformand. Trine har endvidere været involveret i akkrediteringen af medicinuddannelsen og har erfaring med kvalitetsstyring af uddannelserne ved AAU.

Trine Fink tiltræder allerede den 15. januar 2021. Hun vil bruge langt størstedelen af sin arbejdstid i denne funktion men vil dog fastholde lidt undervisning og vejledning.