Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ny institutleder på Klinisk Institut

Ny institutleder på Klinisk Institut

Professor Sten Rasmussen tiltræder som institutleder på Klinisk Institut

Af Lone Bechmann, SUND Dekansekretariat

Det bliver med virkning fra 1. marts 2021 professor Sten Rasmussen, der sidder for bordenden som leder af Klinisk Institut. Sten Rasmussen har et indgående kendskab til lægeuddannelsen på AAU og spillede en afgørende rolle i etableringen af den nye kandidatuddannelse i musculoskeletal fysioterapi. Han er særdeles passioneret omkring undervisningen i det kliniske miljø samt indførelse af forskning som en væsentlig del af uddannelserne.

Som institutleder vil Sten Rasmussen få ansvaret for at sikre den fortsat høje kvalitet i uddannelser, forskning og vidensformidling under Klinisk Institut, ligesom han også vil have det overordnede ansvar for, at aktiviteterne er i tråd med både SUND’s vision og AAU’s strategi. Sten indtræder desuden i fakultetsledelsen.

Førende sammen

Derudover vil Sten Rasmussen få et meget tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospitals nye forskningschef, der tiltræder til sommer.

- Såvel fakultetsledelsen som hospitalsledelsen har et ønske om at binde universitet og hospital endnu tættere sammen. Et tæt formaliseret samarbejde mellem disse to lederstillinger skal sikre, at vi trækker på samme hammel til fælles bedste, udtaler dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU og understreger, at netop et endnu tættere samarbejde på tværs af fagligheder og organisationer er et væsentligt element i SUND’s visioner.

Efter embedseksamen i 1982 fra Aarhus Universitet blev Sten Rasmussen i 1993 speciallæge i ortopædkirurgi, og i 2015 forsvarede han sin ph.d.-afhandling. I løbet af de 16 år, Sten Rasmussen har været ansat på Aalborg Universitetshospital, har han deltaget i en række råd og styregrupper, bl.a.: Det Svenske Forskningsråd, Global Comparators, Interimudvalget for lægeuddannelsen ved Aalborg Universitet, Den Sociale Ankestyrelse samt Retslægerådet.

 

Kontakt

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen

Institutleder Sten Rasmussen