Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ny professor i hjertesygdomme, blodpropper og lægemidler

Ny professor i hjertesygdomme, blodpropper og lægemidler

Specialeansvarlig overlæge på Aalborg Universitetshospital Torben Bjerregaard Larsen er udnævnt til klinisk professor i trombose og lægemiddelovervågning

Det Obelske Familiefond finansierer med en bevilling på over 5 mio. kroner et professorat i trombose og lægemiddelovervågning ved Klinisk Institut, AAU og Aalborg Universitetshospital.

Vores nye kliniske professor, Torben Bjerregaard Larsen, er til daglig forskningsleder af Aalborg Trombose Research Unit. Forskningen har bidraget til forståelse af sammenhængen mellem blandt andet forkammerflimren, blodpropper og en lang række tilstande og sygdomme såsom livsstil, åreforkalkning, diabetes, hjertesvigt, blodprop i hjernen, hjerneblødning og ikke mindst effekten og sikkerheden ved anvendelse af blodfortyndende behandling.

Forskningsområdet har siden etableringen i 2012 bidraget med mere end 500 videnskabelige publikationer og haft afgørende indflydelse på internationale guidelines inden for kardiologien.

 

Kontakt:

Klinisk professor Torben Bjerregaard Larsen, tobl@dcm.aau.dk