Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nytårskur på SUND - samvær, salsa og skulderklap

Nytårskur på SUND - samvær, salsa og skulderklap

En lærerig og underholdende time, afrundet med dekanens nytårsvisioner, champagne og kransekage. 2019 blev skudt i gang på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Traditionen tro indledte Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet det nye år med en nytårskur, som samlede ansatte fra hele fakultetet og eksterne samarbejdspartnere om halvanden times samvær af både social og faglig karakter.

Ny viden, nye moves

Professor Søren Paaske Johnsen fra Klinisk Institut fortalte om det nyetablerede sundhedsvidenskabelige center, DACS (Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning), der beskæftiger sig med sammenhængen mellem sundhedsvæsenets handlinger og indretning og de effekter, patienterne oplever – med det formål at forbedre effekten af sundhedsydelserne.

Lektor Rogerio Pessoto Hirata fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi satte gang i både smil og sideben, da han på kompetent og fornøjelig vis demonstrerede sit nye forskningsprojekt: Hvordan kan salsa være med til at forebygge fald blandt ældre? Et forskningsprojekt, der er støttet af TrygFonden.

Uddeling af skulderklap

Som en helt ny og tilbagevendende begivenhed ved nytårskuren uddelte Svend Andersen Fonden priser. Fondens talentpris gik til Stine Linding Andersen fra Klinisk Institut, ph.d.-prisen gik til Hjalte Holm Andersen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi – og to medicinstuderende, Nicolaj Munch Jensen og Dennis Christian Andersen, fik hver et scholarstipendium. Årets undervisere på SUND blev også kåret af de respektive studienævn. Louise Bilenberg Pape-Haugaard og Louiza Bohn Thomsen rendt med de studerendes hæder.

Dekanens nytårstale

Før champagnen og kransekagen holdt dekan Lars Hvilsted Rasmussen sin årlige nytårstale. En nytårstale, der så tilbage, men i endnu højere grad så frem. Frem mod et år, hvor han appellerede til, at alle ansatte på SUND husker at hjælpe hinanden, finder fodfæste i egne og fællesskabets styrker, vover at tænke nye kreative tanker ’på kanten af boksen’ og fokuserer på, om vi nu har travlt med det rette. Se og hør talen i sin helhed her.