Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Stort videnskabeligt udredningsarbejde: Cannabis lindrer ikke smerter hos mennesker

Stort videnskabeligt udredningsarbejde: Cannabis lindrer ikke smerter hos mennesker

Som præsident for Den Internationale Smerteorganisation (IASP) og smerteforsker ved Aalborg Universitet har professor Lars Arendt-Nielsen stået i spidsen for en international forskergruppe, der har haft til formål at klarlægge om cannabis kan lindre smerter, og konkluderer, at cannabis ikke har nogen effekt på smerter hos mennesker

- Vi har nu afsluttet to og et halvt års intensivt arbejde, hvor vi har gennemgået al videnskabelig litteratur af høj kvalitet på området og konkluderet, at cannabis har en god virkning på smertesystemet hos forsøgsdyr, men den smertelindrende effekt kan ikke genfindes i kliniske studier på smertepatienter. Derimod viser studierne, at chancerne for at opleve bivirkninger er store. Udredningsarbejdet er baseret på studier af den højeste kvalitet, man kunne finde, der samlet inkluderer mere end 7.000 smertepatienter, fortæller tidligere præsident for verdensorganisationen for smerteforskere og –læger, IASP, og smerteforsker på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU, professor Lars Arendt-Nielsen.

- Det er et kendt problem inden for udvikling af smertelægemidler, at de dyreeksperimentelle data ofte ikke lader sig overføre til mennesker. Det er en af årsagerne til, at der i dag ikke er mange lægemidler til rådighed for smertepatienter, forklarer Lars Arendt-Nielsen.

Forskergruppens intensive arbejde – det mest omfattende på verdensplan, der til dato er gennemført på området - har resulteret i 13 videnskabelige artikler, som nu publiceres samlet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift PAIN.

For lidt viden om bivirkningerne

Forskergruppen har ligeledes formuleret og publiceret en global dagsorden for den videre cannabis-forskning, hvor der opfordres til at undersøge, hvorvidt der kunne være specifikke grupper af smertepatienter, der kunne have gavn af cannabis-produkter uden samtidig at have for mange bivirkninger.

Bivirkningerne af cannabis, der indeholder det euforiserende stof THC, kan være milde, men også alvorlige afhængig af THC-koncentrationen. I den milde ende ses oftest bivirkninger som svimmelhed, træthed og uopmærksomhed, mens der ved højere THC-koncentrationer kan være svære bivirkninger som eufori, afhængighed, psykose, hukommelses- og koncentrationsproblemer og depression. Forskerne har ikke fundet tilstrækkeligt robuste studier til at kunne udtale sig om virkning og bivirkninger af de cannabis-produkter, som kun indeholder det ikke-euforiserende stof CBD.

I Danmark og mange andre lande i verden har man politisk bestemt, at medicinsk cannabis kan udskrives af læger til behandling af smerter.

- Normalt gennemgår lægemidler en lang og meget kompliceret godkendelsesproces, hvor Lægemiddelstyrelsen vurderer et middels effekter versus bivirkninger. Men den medicinske cannabis, som kan ordineres til smertepatienter, er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen og ikke produceret og emballeret under samme kontrollerede forhold som almindelige lægemidler. Det gør det særdeles vanskeligt at vide, hvor kraftig en dosis cannabis, patienten egentlig udsættes for og hvilke effekter og bivirkninger man kan forvente, forklarer Lars Arendt-Nielsen og fortsætter:

- Man kan herved udsætte sårbare smertepatienter for en række bivirkninger uden de oplever nogen smertelindrende effekt. Faktisk ved vi heller ikke, hvilke langtidseffekter medicinsk cannabis kan påføre patienterne.

I Danmark lider ca. hver 5. voksne dansker af kroniske smerte med deraf følgende reduceret livskvalitet. Mange smertepatienter mister tilknytningen til arbejdsmarkedet med mange negative følger for patienten samt store udgifter for samfundet. Danmark råder over en række specialiserede smerteklinikker, men desværre er kapaciteten langt under behovet, og der er generelt meget lang ventetid på at komme i en behandling. 

- Har man fået ordineret medicinsk cannabis og oplever en smertelindrende effekt, opfordrer vi ikke til at man stopper, men at man er i tæt dialog med sin læge omkring både effekt og bivirkninger, siger Lars Arendt-Nielsen.

Forskerne har i dette studie kun fokuseret på at undersøge cannabis som muligt smertelindringsmiddel og ikke forholdt sig til eventuelle effekter på andre sygdomme (så som spasticitet).

 

Kontakt:

Professor, dr. med., ph.d. Lars Arendt-Nielsen, Center for Neuroplasticitet og Smerte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, lan@hst.aau.dk, 20 94 07 64

 

Se også:

Ophavsorganisationen til det videnskabelige udredningsarbejde er The International Association for the Study of Pain (IASP), der arbejder for at støtte forskning, uddannelse, smertebehandling med det formål at forbedre smertebehandling og forhold for smertepatienter globalt. Organisationen har mere end 6000 medlemmer i 134 lande  www.iasp-pain.org 

Forskergruppen bag udredningsarbejdet: https://www.iasp-pain.org/About/Content.aspx?ItemNumber=7917

Link til videnskabelige artikler: https://journals.lww.com/pain/Citation/9000/Presenting_the_outputs_of_the_IASP_Presidential.98087.aspx