Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

SUND INDSTILLER PROFESSOR I NEUROREHABILITERING TIL ÆRESDOKTORGRAD PÅ AALBORG UNIVERSITET

SUND INDSTILLER PROFESSOR I NEUROREHABILITERING TIL ÆRESDOKTORGRAD PÅ AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indstiller Ranu Jung til æresdoktor på Aalborg Universitet. Til daglig er hun professor og leder af Department of Biomedical Engineering, Florida International University.

FOREGANGSKVINDE FOR FUNKTIONEL REHABILITERING

Professor Ranu Jung er en betydningsfuld samarbejdspartner og inspirator for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi – i særdeleshed for instituttets forskningsgruppe Neural Engineering and Neurophysiology. Med sin forskning inden for neural engineering, computational neuroscience og sensorimotor integration tilfører Ranu Jung ny og banebrydende viden til instituttet.

Ranu Jung har i sit arbejde fokus på forskningsfremme inden for neuroteknologi. Specifikt udmønter Jung dette via udvikling af teknologier til mennesker, som har en sensorisk eller motorisk funktionsnedsættelse. Jung har gennem årene etableret sig som førende i spændingsfeltet mellem ingeniør- og neurovidenskab og udvikler løsninger, der har fokus på både funktionel og terapeutisk rehabilitering – og med klar retning mod klinisk anvendelse.

- Ranu Jungs forskning og udvikling af de såkaldte biohybrid-systemer er yderst inspirerende og banebrydende. Grænsefladen og synergien mellem menneskets nervesystem og Jungs biologisk funderede teknologier er med til at bringe innovative vinkler ind i vores forskning på AAU inden for neural engineering, forklarer professor Winnie Jensen, viceinstitutleder på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og forskningsgruppeleder for Neural Engineering and Neurophysiology. 

I dag er det muligt at få en håndprotese efter en amputation, men mange håndproteser afvises af brugerne, fordi de ikke kan styres optimalt og ofte kræver, at brugeren konstant skal holde styr på og se, hvad hånden laver. Jungs forskningsteam har udviklet det første trådløse og implantérbare neurale interface til at styre en håndprotese og derigennem gendanne både motorisk funktion og sensorisk feedback efter en amputation. Det betyder, at man ikke alene kan bevæge en protese men også føle hvor den er og på den måde naturligt følge, hvad ’’protesen laver’’. Efter at have opnået FDA-godkendelse gennemførte forskningsteamet med succes test på mennesker – som de første i verden. Dette er et afgørende skridt inden for neural engineering – både set i forhold til forskning, innovation og entreprenørskab.

HVERT MENNESKE ER ET MYSTERIUM

Kendetegnende for Ranu Jungs forskningsarbejde er den holistiske tilgang til at udvikle avancerede proteser. Bevaring af social identitet er højt prioriteret. Ranu Jungs forskningsprojekter tager altid afsæt i noget, der er mere kompliceret og forskelligartet end intelligent teknologi – nemlig mennesket. Med udgangspunkt i forbedring af livskvalitet for mennesker med tabt eller nedsat funktion er målet for Ranu Jung, som hun selv beskriver det, ”at løse mysteriet” – altså at finde en løsning ingen har kendt før, som netop kan hjælpe det enkelte menneske. Derfor er det ikke tilstrækkeligt for professor Jung at udvikle proteser. De giver ikke berøringsfølelsen tilbage for et menneske, der f.eks. har fået amputeret en arm. Det er muligheden for selv at kunne løfte et glas vand eller selv at redde sit hår, som gør en forskel for et menneske. Øget livskvalitet er derfor et vigtigt parameter for udviklingen af de avancerede proteser, der kontrolleres ved hjælp af nervesignaler. Hør Ranu Jung fortælle om at løse mysteriet: 

 

EN STÆRK AMBASSADØR

Ranu Jung er udnævnt til Wallace H. Coulter Eminent-scholar ved Florida International University. Her har hun siden 2011 været ansat som professor og leder af Department of Biomedical Engineering. Ranu Jungs CV vidner om en imponerende karriere og videnskabelig produktion. Jung har otte patenter og fire som afventer godkendelse. Publikationslisten tæller mere end 130 videnskabelige artikler og bidrag til bøger som f.eks. ”Encyclopedia of Computational Neuroscience” og ”Biohybrid Systems: Nerves, Interfaces, and Machines”. Listen over priser, medlemskaber og diverse poster i prominente videnskabelige organisationer er også lang. Jung er bl.a. Fellow of the American Institute for Medical and Biological Engineering, Fellow of the National Academy of Inventors og Senior member i IEEE. 

Ranu Jung har gennem hele sin karriere ageret mentor for yngre forskere. Som hvervet medlem af Society of Women Engineers og International Women’s Forum sætter Professor Jung en ære i også at styrke kvinders rolle i forskning og ledelse som en naturlig del af at skabe lighed inden for ingeniørvidenskaben – den lighed som også præger det menneskelige fokus i professor Jungs forskning.

- Ranu Jungs bidrag til at skabe sammenhæng og vidensdeling mellem vores institutioner gavner begge parter – og ikke mindst studerende fra AAU’s Sundhedsteknologiuddannelse, som har været på udveksling på Florida International University. Vi håber nu at kunne formalisere samarbejdet og yderligere styrke synergien mellem vores respektive forskningsområder og uddannelser. Det er en stor ære at indstille professor Ranu Jung til æresdoktor på Aalborg Universitet. Og endnu større ære at få en så stærk ambassadør for vores universitet, slutter professor Winnie Jensen, viceinstitutleder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.