Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sundhedsvæsenet i 2050 – hvor skal vi hen?

Sundhedsvæsenet i 2050 – hvor skal vi hen?

Hvordan er det at være borger og patient i år 2050? Hvordan føles det? Hvordan opleves det? Hvilken konsekvens har givne beslutninger på os mennesker? Fire scenarier for fremtidens sundhedsvæsen gav stof til eftertanke for deltagere ved seminaret Boxing Future Health

Center for Almen Medicin og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tog i samarbejde med Dansk Design Center fat i vigtige tematikker, da Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Ø dannede rammen om et seminar om fremtidens almen praksis. Formålet var tydeligt:

- Det er vigtigt at holde fast i, at de beslutninger vi træffer i dag, skal føre os nærmere vores langsigtede mål med sundhedsvæsenet. Vi er nødt til at tale om, hvad det er for et sundhedsvæsen, vi vil have på den lange bane. Designtænkning kan hjælpe os med at forholde os til den fremtid, fortæller professor og leder af Center for Almen Medicin, Martin Bach Jensen, der er en af drivkræfterne bag seminaret.

Fire sandsynlige bud på fremtiden

Centralt for dagen var fire ”sådan kan fremtiden blive”-historier. Fire sandsynlige bud på fremtiden, hvor tre patientfortællinger varierede afhængig af, hvilke grundlæggende antagelser der var fremherskende i de respektive fire scenarier. Hvordan ser det ud fra patientens perspektiv, hvis vi driver sundhedsvæsenet ud fra devisen om ’det meste for de fleste’? Hvordan ser det ud, hvis vi forstår sundhed og sygdom som den enkeltes eget ansvar, et personligt projekt? Hvordan vil scenariet være, hvis holdningen er, at sundhed er et samfundsansvar, og vi indretter samfundet efter mennesket, og ikke omvendt? Eller som en fjerde mulighed: Hvordan ser det ud, hvis sundhedsbegrebet ikke længere kun handler om kroppen, men om livet eller andre parallelle forståelser?

De fire fremtidsbilleder blev iscenesat af Dansk Design Center, der brugte forskellige designgreb til at gøre scenarierne virkelighedsnære, tankevækkende og inspirerende.

Universitetet tager del i udviklingen

Seminaret er et ud af flere initiativer, hvor AAU tager del i udviklingen af fremtidens almen praksis.

- Et andet initiativ, der er i støbeskeen, er en helt ny udviklingsplatform for fremtidens almen praksis. Mere konkret arbejdes der på at etablere to såkaldte kliniklaboratorier her i det nordjyske. Tanken er, at kliniklaboratorierne skal fungere som fysisk ramme for forskere med forskellige fagligheder, der vil undersøge, hvordan vi kan udvikle fremtidens velfungerende almen praksis – men også uddannelse af de studerende, der bliver vores fremtidige sundhedsprofessionelle, fortæller dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, Lars Hvilsted Rasmussen.

 

Kontakt:

  • Professor Martin Bach Jensen, Center for Almen Medicin, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, 25 15 45 19, mbj@dcm.aau.dk
  • Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, 20 10 58 37, dekan-sund@adm.aau.dk