AAU logo

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Råd, nævn og udvalg

Aftagerpaneler

Med udgangspunkt i universitetslovens bestemmelser om aftagerpaneler er der på School of Medicine and Health oprettet to aftagerpaneler.

  • Aftagerpanel for Sundhed, Teknologi og Idræt
  • Aftagerpanel for medicinske uddannelser

Læs mere om aftagerpanelerne

Akademisk Råd

Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder bl.a. med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling, og det rådgiver dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger.

Læs mere om Akademisk Råd

DRU (Dekanens Rådgivende Uddannelsesudvalg) på SUND

Der er i DRU dialog om uddannelsesforhold mellem dekanen, studerende, uddannelsesledelsen og centrale uddannelsesmedarbejdere.

Læs mere om DRU

Ph.d.-udvalg

Ph.d.-udvalget ved fakultetet samarbejder med ph.d.-skolen om udvikling af forskeruddannelsesprogrammerne og øvrig udvikling af aktiviteter på ph.d.-skolen.

Læs mere om ph.d.-udvalget

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND FSU) er en del af samarbejdsorganisationen ved AAU.

Læs mere om Samarbejdsudvalget

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. SUND's råd, nævn og udvalg, er du velkommen til at kontakte:

Dekansekretariatet