Spring til indhold

SUND's

Akademiske Råd

SUND's

Akademiske Råd

Det Akademiske Råd

Ifølge AAU's vedtægter har Det Akademiske Råd ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultetet. Dette gør rådet ved blandt andet at rådgive dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger, og ligeledes udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant. Det Akademiske Råd har følgende opgaver:

  1. at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
  2. at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
  3. at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
  4. at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
  5. efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
  6. efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
  7. at tildele ph.d.- og doktorgrader
  8. at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

Medlemmer i det Akademiske Råd

Møder 2024

Rådets mødearkiv

Har du spørgsmål vedrørende Det Akademiske Råd, kan du kontakte

Strategisk rådgiver, Lasse Panny Pedersen
Mail: lpp@adm.aau.dk
Tlf.: 99 40 35 03