Spring til indhold

SUND Studieudvalg

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Studieudvalg

SUND Studieudvalg

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Studieudvalg

Om studieudvalget

SUND Studieudvalg har ansvar for at sikre løbende dialog mellem dekanat, institutledelse og studerende om SUND’s uddannelser, og herunder bidrage til udvikling af gode uddannelser, som er relevante på arbejdsmarkedet– og som giver mulighed for et godt studieliv. SUND Studieudvalg Er et forum for kritisk og konstruktiv dialog om uddannelserne. Det er særligt vigtigt for dekanatet at få de studerendes perspektiver og inputs til udviklingstiltag. Det er vigtigt for dekanatet, at alle fakultetets uddannelser er repræsenteret i udvalget, og på denne baggrund er deltagerkredsen sammensat som følgende:

Udvalgets mødearkiv

Har du spørgsmål vedrørende SUND Studieudvalg, kan du kontakte

Strategisk rådgiver, Pernille Lykkegaard
Mail: plj@adm.aau.dk
Tlf.: 99 40 84 53