AAU logo

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

UddannelseUddannelser til fremtidens sundhedssektor

Som studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beskæftiger du dig med noget af det, der er allervigtigst for alle mennesker: Vores helbred. Uddannelserne dækker hele spektret; fra forebyggelse til behandling, fra molekyle til samfund. Vi har medicinstuderende, der interesserer sig for, hvordan man kan være med til at behandle eller helbrede den menneskelige krop. Der er teknik-interesserede studerende, der gerne vil være med til at udvikle nye spændende sundhedsteknologier. Eller idrætsstuderende, der studerer menneskers fysiske aktivitet.

Tæt på virkeligheden

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet underviser og lærer vi ud fra en tilgang, der hedder problembaseret læring (PBL). Det betyder, at du arbejder sammen med andre studerende i grupper, hvor I i fællesskab skal skrive projekter om konkrete problemstillinger. Projektsamarbejdet vil i mange tilfælde inkludere et samarbejde med en ekstern virksomhed eller organisation. Vi kalder det en praksisnær tilgang til læring, og fordelen for dig er, at du allerede som studerende får nogle kontakter til samfundet omkring dig og en forståelse for, hvad det er for problematikker og behov, du kan være med til at løse med din uddannelse.

Studieadministration


Arbejder du med studieadministration, kan du her finde relevante vejledninger og dokumenter.

Besøg siden

Find en uddannelse

Hvilken kandidatuddannelse har jeg adgang til?

Ønsker du overblik over hvilke bacheloruddannelser der giver adgang til hvilke kandidatuddannelser kan du bruge vores uddannelsestjekker.

Brug uddannelsestjekker