Spring til indhold
ForsideForskning

Vores forskningsstyrker

På fem forskningsområder er vi særligt stærke. De fem områder kalder vi vores ’forskningsstyrker’. Fælles for dem er, at de hører under den paraply, vi kalder ’digital health’.

 

Clinical Health Service Research and Public Health

Sundhedsvæsenet er under pres på grund af stigende efterspørgsel efter ydelser og begrænsede ressourcer. Det er en afgørende forudsætning for at kunne håndtere dette pres, at sundhedssystemet er i stand til at
levere ydelser af høj kvalitet på den mest omkostningseffektive måde - til gavn for den samlede folkesundhed.

Vi bedriver forskning, undervisning og rådgivning, der skal belyse og finde løsninger på de udfordringer, vi har i vores sundhedsvæsen, eksempelvis ulighed i sundhed. Vores forskning frembringer den evidens, der er
nødvendig for at træffe gode beslutninger for vores sundhedsvæsen og forbedre kvaliteten af sundhedsydelserne.

Hvad karakteriserer en forskningsstyrke?

En forskningsstyrke er et forskningsområde, der først og fremmest er kendetegnet ved sin ekstraordinært stærke faglighed – men også sit internationale akademiske og kliniske netværk. Et forskningsområde, hvor forskerne excellerer i tværfagligt samarbejde, både internt på vores fakultet, men også med AAU’s andre fakulteter, Danmarks andre universiteter – og verdens akademiske og kliniske miljøer og life science industrier.

Se videoer om de 5 forskningsstyrker her:

Med vores forskningsstyrker sætter vi et solidt aftryk på verden. Læger og ingeniører - eller andre fagligheder - finder løsninger sammen og ser det som sin mission at løse samfundets sundhedsproblemer.

Ole Kæseler Andersen, Prodekan for forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

Hvad er digital health?

Digital health handler om at skabe sundhedsløsninger ved at kombinere sundhedsdata og digitaliseringens muligheder.

Under denne paraply hører datadrevet personlig medicin, bioinformatik, AI, genetiske analyser, robotics, neuro-engineering, big data, registerforskning, billeddiagnostik, E-health, tele-health og meget mere.