AAU logo

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Om fakultetet

Til gavn for sundhed og velfærd

Den sundhedsvidenskabelige forskning på Aalborg Universitet startede for over 30 år siden.
 
Dens start i 1978 var koblet til professor Annelise Rosenfalk og ingeniørvidenskab. Denne kobling mellem sundhedsvidenskab og ingeniørvidenskab har dannet grundlag for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) i 2002 og nye sundhedsvidenskabelige uddannelser. I 2010 blev Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) etableret som et spin-off fra Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet (INS) med HST som fundament.

I 2013 etablerede fakultetet Klinisk Institut (KI) i samarbejde med Aalborg Universitetshospital. I dag rummer fakultetet således også klinisk forskning på universitetshospitalet og regionens sygehuse. Fakultetet har forskningsansvaret for den regionale sundhedsvidenskabelige forskning.

SUND består af HST, KI, den sundhedsvidenskabelige forskerskole med tre programmer .

SUND har14 sundhedsvidenskabelige uddannelser (master-, kandidat- og bacheloruddannelser).

Ledelse

Fakultetsledelsen består af dekanat, institutledere, forskerskoleleder og studieleder. 

Læs mere

Råd, nævn og udvalg