AAU logo

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

forskning

Teknologi og sundhed i samspil

Forskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kombinerer de traditionelle sundhedsvidenskabelige fagområder med forskning inden for ingeniørvidenskab og fremadrettet humanistisk videnskab og samfundsvidenskab.

Forskningen retter sig mod alle aspekter af forbedring af sundheden. Resultaterne kan anvendes forebyggende, i sundhedsvæsnet og i den relaterede industri. På grund af forskningens sammensætning spænder den fra grundvidenskabelige problemstillinger til den synlige anvendelse i samfundet.

Den sundhedsteknologiske forskning på fakultetet har lagt grunden til en spirende medicoteknisks erhvervsklynge i Nordjylland med adskillige spin-off virksomheder.

Institutter

Forskere og videnskabelig praksis

FORSKNINGSPORTALEN - VBN

På Aalborg Universitets forskningsportal Vidensbasen (VBN) kan du finde informationer om:

  • Forskere
  • Forskningsprojekter
  • Forskningsenheder (herunder institutter og forskningscentre)
  • Publikationer

forskerkarriere

Læs om at skrive en P.hd., udvikling af forskningstalenter samt vejen til en forskerkarriere.

Funding